Butik / ICA Nära Sergels Torg

Bolagets egna kapital var förbrukat per 2021-01-31. Därför upprättades en kontrollbalansräkning per 2021-02-25 och fastställdes på extra bolagsstämma 2021-02-26. En andra kontrollbalansräkning upprättades 2021-10-20, bolagets egna kapital överskrider då aktiekapitalet med 34 587 kr. Kontrollbalansräkningen undertecknades 2021-10-25.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda