Butik / ICA Nära Skillingen, Linköping

Den 31 augusti 2022 har bolagets fastighet sålts till dotterbolaget Vidingsjö Riksdalergatan AB. Efter räkenskapsårets slut, den 1 september 2022 avyttras dotterbolaget och bolaget drivs vidare i samma fastighet men istället med ett hyresavtal

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda