Butik / ICA Nära Stadsskogen

Bolaget ägs till 91% av ICA och öppnade sin butiksverksamhet 2020-03-25.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda