Butik / ICA Nära Storebro

Butiken öppnades 1 juni 2019 så första bokslutet avser 15 månader.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda