Butik / ICA Nära Stortorget

Bolaget kommer öppna verksamheten ICA Nära Stortorget i Gävle 2022-04-01. Bolaget är ett dotterbolag till ICA Sverge AB.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda