Butik / ICA Nära Teckomatorp

Man har gjort en större ombyggnation i butiken under året.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda