Butik / ICA Nära Torpeden

Bolaget har avyttrat verksamheten

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda