Butik / ICA Nära Vasavägen, Linköping

Den 31 mars 2023 såldes verksamheten till okänd. Räkenskapsår 220101-230531.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda