Butik / ICA Nära Viken

Verksamheten såldes 2019-04-30 till FJOT Handel AB

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda