Butik / ICA Nära Viltspecialisten Hästveda

AB Wahlqvist Mat-Centra 556196-4445 har genom inkråmsaffär sålt verksamheten 2021-05-01 till XXX.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda