Butik / ICA Supermarket Hallsberg

Året 2019/2020 avsåg 16 månader och en fysisk person (handlaren) äger 99,9%.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda