Butik / ICA Supermarket Älvsbyn

I september 2015 byggde och öppnade ICA Sverige AB en ny ICA-butik i Älvsbyn. I samband med detta överlät Älvsby Pärlan AB 556650-5086 sin verksamhet till ICA Sverige AB som genom dotterbolaget Älvsbyn Livs AB 556862-0206 tagit över verksamheten.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda