Butik / ICA Supermarket Björksätra

Korrekt org.nr men bokslutet verkar inte digitaliserat

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda