Butik / ICA Supermarket Borensberg

I maj 2016 avyttrade Törnberget AB (556590-5212) verksamheten till Matburiken i Borensberg AB (556975-3816).

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda