Butik / ICA Supermarket Fanfaren

Bolaget är ett dotterbolag till ICA. Butiken öppnade 11/3 2020.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda