Butik / ICA Supermarket Haga

Under året har en ombyggnad av butikens kylar genomförts.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda