Butik / ICA Supermarket Haga Centrum

Verksamheten i M Jernbergs Livs AB 556628-7545 överläts 2013-01-01. ICA Renomme bytte namn till Haga Centrum under 2017. Den dåvarande butiken drevs av Nya Renomme i Örebro AB 556223-5167 fram till 2017-05-31 och överläts till nya ägare 2017-06-01. Nya ägarna är M Jernbergs Livs AB 556628-7545 som i sin tur överlät en annan verksamhet 2013-01-01 och därefter varit vilande fram till att den nya butiken togs över 2017-06-01.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda