Butik / ICA Supermarket Hårstorp, Finspång

Bolaget Avtalsbolagen 326 AB är ett dotterbolag till ICA som bytte namn till Matbutiken i Hårstorp AB 2022-04-26 och driver butiken från 2022. Tidigare handlaren har drivit butiken i 22 år. Affären har skett genom inkråmsaffär 2022-05-01 där butiken sålts.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda