Butik / ICA Supermarket Jämjö

Bolaget SM Riksvägen AB 559231-5203 förvärvade 1/5 2020 verksamheten ICA Supermarket Jämjö från 556603-3857 (okänd juridisk person).

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda