Butik / ICA Supermarket Kalix

Verksamheten har avyttrades under 2022 runt februari 2022 (efter 4 mån) okänt vilket bolag som tagit över verksamheten ännu.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda