Butik / ICA Supermarket Kärra

Verksamheten i ICA Nära Hallsås har avyttrats 2022-02-01. Okänt ännu vilket bolag som tog över verksamheten.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda