Butik / ICA Supermarket Kvarnen, Huddinge

Felsummering i årsrapporten. Korrigerad

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda