Butik / ICA Supermarket Matkassen

Under räkenskapsåret så har en ombyggnation av butiken slutförts. Nya inventarier har införskaffats, alla investeringar var klara under våren 2021. Bolaget förväntas ha en förbättrad utveckling kommande räkenskapsår

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda