Butik / ICA Supermarket Odenhallen

ICA Sverige AB har per 2022-01-01 avyttrat 909 aktier i bolaget till Uppmo framtid AB, 556523-5081.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda