Butik / ICA Supermarket Östhammar

Bolaget drev ICA Sjöboden i Gräsö fram till 2021-03-31 som därefter avyttrades. Bolaget driver från 2021-02-01 verksamheten ICA Supermarket Östhammar.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda