Butik / ICA Supermarket Rönneholm

Patrik Olsson Livs AB (ICA Supermarket Rönneholm i Malmö) har sedan 1 november 2016 då butiksrörelsen överläts haft en begränsad verksamhet. Avsikten är att under 2022/23 avveckla bolaget. Rörelsen överläts till 556871-9164 AKN LIVS AB.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda