Butik / ICA Supermarket Rottne

Butiken brann 2022-04-30 och blev totalförstörd. Den nya butiken öppnade igen 2022-11-03.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda