Butik / ICA Supermarket Salem

Bolaget bedriver handel under ICA Supermarket i Rönninge men överläts 2020-11-01 till nya ägaren B G Jonsson Foods AB 556606-0280. Bolaget kommer vara vilande tills vidare.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda