Butik / ICA Supermarket Sävja

Överlåtit verksamheten år 2014 till E Södergren Livs AB

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda