Butik / ICA Supermarket Skellefteå Torg

Bolaget överlät sin verksamhet till Ica Supermarket Torget 220501 därefter har det inte bedrivits någon verksamhet i företaget.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda