Butik / ICA Supermarket Speceritjänst

Bolaget ägs 99,9% av en fysisk person (handlaren).

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda