Butik / ICA Supermarket Telefonplan

Bolaget ICA Sverige AB 556021-0261 har avyttrat 909 aktier Matbutiken Telefonplan AB till Ludvika Matmarknad AB org nr 559069-3148. Man har även ändrat räkenskapsåret från jan-dec till okt-sep och därför är det ett förkortat räkenskapsår med 9 mån.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda