Butik / ICA Supermarket Tunabackar

Fastigheten ska rivas början av 2023 så hyresavtalet är uppsagt. Avtalsbolagen 330 AB 559340-3735 ett dotterbolag till ICA och verkar ska driva den nya butiken.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda