Butik / ICA Supermarket Västerhallen

Avtalsbolagen 295 AB bytte till namn till Matbutiken i Enköping AB och butiksverksamheten startades 2019-03-01. Dotterbolag till ICA.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda