Butik / ICA Tallen, Månkarbo

Verksamheten har avyttrats genom inkråmsöverlåtelse till Matbutiken i Skärplinge AB

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda