Butik / Nya ICA Toppen

Butikens bruttomarginal var för senaste räkenskapsåret 28,4% mot marginellt 29,8% året innan. Butiken har dock ökat sina personalkostnader från 1,7 miljoner till 2,2 miljoner vilket tynger resultatet. Antalet medelantal anställda har inte förändrats så avvikelsen tyder på högre löner har betalats ut under året.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda