Butik / Sikås Livs

Företaget bedriver verksamhet inom främst detaljhandel med försäljning av dagligvaror där ICA är huvudleverantör. Därutöver sker också försäljning av byggvaror genom inköp från ett flertal bygghandelsföretag. Företaget är även en viktig servicepunkt för närområdet då det bland annat tillhandahåller olika typer av tjänster såsom post och apotek. I en del av lokalen finns även ett mindre café.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda