Statistik / Avkastning på eget kapital (ROE) 6 grupper

6 grupperade intervall av avkastning på eget kapital. Visar antalet butiker och nettoomsättningen inom varje grupp.