Statistik / Bruttomarginaler 6 grupper

6 grupperade intervall av bruttomarginaler. Visar antalet butiker och nettoomsättningen inom varje grupp.