Statistik / Rörelsemarginaler 5 grupper

5 grupperade intervall av rörelsemarginaler. Visar antalet butiker och nettoomsättningen inom varje grupp.