Statistik / Rörelsemarginaler 6 grupper

6 grupperade intervall av rörelsemarginaler. Visar antalet butiker och nettoomsättningen inom varje grupp.